top of page

 

電子メニューの作成及び多言語でのメニュー作成。 

​メニューの掲載数とプッシュ通知に関しての上限はございませんが、詳細はお問い合わせ下さい。

Preparation of electronic menus and menus with large amount of words.

There are no limits in terms of menu’s appearance and notices, so please contact us about the details.

作成国我雹子莱他单W自己的国家的

是电子莱单发以及多的语言菜单的制作。莱单页数以及推送他消息的个数都没有上限,详情请咨询个数​

Tworzenie elektronicznego menu oraz menu z dużą ilością słów.

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o wygląd strony czy sposób powiadamiania. Prosimy o kontakt w sprawie szczegółów.

​アプリケーションの導入に関しては下記よりお申込みください。

bottom of page